+31 (0) 20 760 2040 info@spilgames.com

Mobile Apps Privacy Policy – NL

Privacybeleid mobiele apps

25 mei 2018

SPIL Games BV (hierna “SPIL” genoemd), streeft naar het beschermen van de privacy van onze gebruikers en het met zorg en respect behandelen van persoonlijke gegevens die we van onze gebruikers verzamelen. Een algemeen principe is dat we niet meer informatie verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om u de best mogelijke gebruikerservaring te bieden.
SPIL GAMES BV (hierna “SPIL” genoemd) kan diensten van partners of gerenommeerde derde partijen gebruiken om persoonlijke gegevens te verwerken die worden verzameld op of via onze mobiele spellen (“Spellen”). Door onze Spellen te gebruiken, aanvaardt u de praktijken die worden beschreven in dit privacybeleid.

1. Over dit privacybeleid

1.1. Dit privacybeleid (“Privacybeleid”) legt uit hoe informatie over u verzameld, gebruikt en bekendgemaakt wordt door SPIL GAMES BV (“SPIL”) wanneer u een van onze Spellen speelt. Dit Privacybeleid is van toepassing wanneer SPIL optreedt als beheerder met betrekking tot uw gegevens. Dit is het geval wanneer we de doelen en middelen van de gegevensverwerking in onze Spellen bepalen.

1.2 Het Privacybeleid is van toepassing als aanvulling op onze gebruiksvoorwaarden en andere beleidsregels. In het geval van tegenstrijdigheid tussen de gebruiksvoorwaarden en dit Privacybeleid, heeft dit Privacybeleid voorrang.

2. Over ons

2.1. SPIL GAMES BV staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32106054 en is de gegevensbeheerder zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). SPIL is statutair gevestigd aan de Mussenstraat 15, 1223 RB Hilversum.

3. Welke informatie verzamelt SPIL?

3.1 SPIL verzamelt informatie wanneer u onze Spellen speelt. Deze informatie heeft betrekking op hoe u onze Spellen gebruikt, inclusief met welk apparaat, en kan informatie bevatten die u opgeeft als u bij ons of via uw sociale netwerkaccounts, zoals Facebook, een account aanmaakt. We kunnen ook informatie verzamelen van advertentienetwerkproviders en andere derde partijen, zoals betalingsdienstaanbieders.
Wanneer u onze Spellen speelt, verzamelen wij (onder andere) de volgende informatie:
• Uw apparaat-ID en IP-adres;
• Demografische informatie (zoals uw land);
• Informatie verzameld via verschillende technologieën;
• Wanneer u ervoor kiest om u bij ons te registreren voor een betere spelervaring en/of om een profiel aan te maken, verzamelen wij informatie zoals uw gebruikersnaam, e-mailadres en alle informatie die u mogelijk heeft verstrekt;
• Andere informatie die we van u ontvangen, bijv. uw e-mails, chats, enquêtes of andere berichten en informatie die wordt uitgewisseld met ons op onze sociale mediakanalen gerelateerd aan de Spellen;
• Hoe u het Spel speelt (frequentie, apparaat, platform, level, enz.);
• Transactie-informatie over betalingen;
• Informatie die u in de Community van het Spel plaatst;

4. Hoe gebruiken we uw informatie?

4.1 Wanneer u het Spel speelt, gebruiken we de informatie die we over u hebben voor het volgende:
• Om u toegang te geven tot het Spel en bijbehorende websites, en voortdurend hun functies te verbeteren;
• Om uw speelgeschiedenis op te slaan;
• Om helpdesk- en ondersteuningsdiensten te verlenen;
• Om het functioneren van het Spel en bijbehorende websites te analyseren;
• Om in-app-aankopen mogelijk te maken;
• Om op interesses gebaseerde advertenties te presenteren en u promotionele of andersoortige berichten te sturen via e-mail;
• Om sociale netwerkintegratie mogelijk te maken, vooral met Facebook;
• Om fraude en misdaad te voorkomen;
• Om aan wettelijke en fiscale verplichtingen te voldoen.

4.2. Uw e-mailadres kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:
• service-e-mails (met betrekking tot updates, nieuw design, nieuwe functies, enquêtes, (nieuwe) spellen, enz.);
• administratieve doeleinden, zoals het melden van een overtreding van onze gebruiksvoorwaarden;
• het bezorgen van berichten die wij van u mogen doorsturen (bijv. van andere gebruikers in uw sociale netwerk).

4.3. De Spellen van SPIL worden gehost binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”) en uw persoonlijke gegevens worden door SPIL in de EER opgeslagen. Als persoonlijke gegevens worden verwerkt door onze partners in een land buiten de EER, hebben wij alle maatregelen getroffen die nodig zijn om een passend beschermingsniveau van uw persoonlijke gegevens te waarborgen in overeenstemming met de vereisten van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder, maar niet beperkt tot contractuele waarborgen.

4.4. Uw persoonlijke gegevens worden alleen gedurende een periode die nodig is voor uw gebruik van het Spel bewaard voor de doeleinden zoals beschreven in dit Privacybeleid. We zullen bijvoorbeeld periodiek ongebruikte spelaccounts verwijderen en we controleren en anonimiseren regelmatig overbodige gegevens.

5. Welke partners hebben toegang tot uw gegevens?

5.1. Advertentienetwerkproviders
SPIL gebruikt advertentienetwerkproviders, advertentie-uitwisselingen en advertentieservers (“Advertentiepartners”) om advertenties in onze Spellen te presenteren of advertentiecampagnes uit te voeren op spellen en platforms van derden. Deze Advertentiepartners gebruiken bepaalde technologieën voor het presenteren, beter targeten en meten van de effectiviteit van hun advertenties, met behulp van gegevens die in de loop van de tijd en in hun spelnetwerken zijn verzameld om de kenmerken en voorkeuren van hun doelgroepen te bepalen of te voorspellen (“Advertentiegegevens”). SPIL verwerkt dergelijke informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Onze Advertentiepartners kunnen optreden als gegevensverwerker of gegevensbeheerder met betrekking tot de Advertentiegegevens, afhankelijk van de omvang van hun services. De Advertentiepartners zijn verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Het gebruik van advertentietechnologieën door dergelijke derden als advertentienetwerkproviders is onderworpen aan hun eigen privacybeleid, niet aan dit Privacybeleid. De wettelijke grondslag voor de verwerking van de Advertentiegegevens voor gerichte advertenties is toestemming. De wettelijke grondslag voor het optimaliseren en bijhouden van conversieratio’s van advertentiecampagnes die we met anderen uitvoeren, is legitiem belang.

5.2. Betalingsdienstaanbieders
SPIL kan ook gebruik maken van externe betalingsdienstaanbieders (“PSP”), die betalingstransactiediensten aanbieden aan SPIL om via de Websites een product of dienst te verkopen. De PSP treedt op als verantwoordelijke met betrekking tot de persoonlijke gegevens gerelateerd aan de transacties (“Transactiegegevens”) die worden verwerkt voor de aankoop van het product of de dienst. De Transactiegegevens kunnen uw persoonlijke gegevens, uw betaalkaartgegevens en gedetailleerde informatie over de transactie bevatten. Wanneer u iets koopt in onze Spellen (bijv. een virtueel game-item), is de informatie die u aan de PSP verstrekt onderhevig aan hun Privacybeleid, niet aan dat van ons. De wettelijke grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van een contract. U geeft expliciet toestemming dat SPIL persoonlijke gegevens die van u zijn verzameld aan een PSP kan verstrekken voor het aanbieden van de betalingstransactiedienst wanneer u iets in onze Spellen koopt en dat die PSP dergelijke gegevens mag gebruiken voor (statistische) analyse van betalingstransacties. Nadat u een product of dienst hebt gekocht, zijn SPIL en de PSP wettelijk verplicht om uw gegevens voor een wettelijk bepaalde periode van minimaal 7 jaar te bewaren. SPIL mag een PSP op de hoogte brengen van een gebruiker die zich bezighoudt (of waarvan een partij vermoedt dat deze zich heeft beziggehouden) met illegale activiteiten, activiteiten die iemands rechten schenden of die hebben geleid tot het opschorten of beëindigen van het gebruik van een Spel.

5.3. Sociale netwerken
Het Spel kan op meerdere apparaten worden gespeeld en gesynchroniseerd door uw Facebook-account te gebruiken om in te loggen. De Facebook-login wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (Facebook). Facebook kan bepaalde informatie over u aan ons verstrekken en we kunnen deze informatie gebruiken om u advertenties te tonen. Facebook is een derde partij, dus uw activiteiten op dit sociale mediaplatform zijn onderhevig aan hun gebruikers- en privacybeleid, niet aan het onze. Voor meer informatie over het delen van uw informatie met Facebook en het gebruik van uw persoonlijke gegevens, raadpleegt u het gegevensbeleid van Facebook op: https://www.facebook.com/policy.php.

5.4. Analysepartners

SPIL gebruikt analysepartners om inzicht te krijgen in het gebruik van de Spellen (“Gebruiksgegevens”). Deze analysepartners verwerken Gebruiksgegevens, die onder andere uw IP-adres, geografische locatie, besturingssysteem, de tijd die u met het spelen hebt doorgebracht en andere informatie over de manier waarop u de Spellen gebruikt, kunnen omvatten. Deze gegevens worden gebruikt om het gebruik van de Spellen te analyseren en om de spellen en aanverwante diensten te verbeteren. Onze analysepartners zullen optreden als gegevensverwerker in relatie tot de gebruiksgegevens. De wettelijke grondslag voor de verwerking van de Gebruiksgegevens is legitiem belang.

5.5. Klantenondersteuningspartners

SPIL maakt gebruik van externe serviceproviders om klantenservice te bieden. We kunnen persoonlijke gegevens zoals berichtinhoud, IP-adres, e-mailadres en gebruikersnaam (“Correspondentiegegevens”) met deze partners delen. De Correspondentiegegevens kunnen worden verwerkt door SPIL en zakelijke partners met als doel om met u te communiceren, gebruikers te blokkeren, e-mailadressen te wijzigen, accounts te reactiveren of te blokkeren, in-game-items toe te voegen of te verwijderen en andere klantenservicediensten. De wettelijke grodnslag voor de verwerking van de correspondentiegegevens is legitiem belang of toestemming afhankelijk van de geleverde dienst.

5.6. Partnernetwerken
SPIL kan voor de distributie van het Spel gebruik maken van aanbieders van partnernetwerken om zoveel mogelijk gamers in staat te stellen het Spel te spelen.

5.7 Ontwikkelaars
Als het Spel wordt gestart, zal het continu worden gecontroleerd en verbeterd om de beste spelervaring voor onze gamers te bewerkstelligen en te behouden. Ontwikkelaars kunnen daarom uw informatie kunnen zien en toegang hebben, maar ze zullen deze informatie alleen gebruiken voor optimalisatiedoeleinden. De wettelijke grondslag voor de verwerking van deze gegevens is contractuele noodzaak.

5.8. Overig
Mogelijk voorzien we andere partijen van informatie als we hiertoe op grond van de wet of een gerechtelijk vonnis verplicht zijn.

6. Uw rechten

6.1 Uw persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen door SPIL en haar zakelijke partners. Indien de toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming hierin voorziet, heeft u recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren, deze te corrigeren en te wissen, en het verwerken van uw persoonlijke gegevens door ons te beperken of er bezwaar tegen te maken. Voor zover de wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens toestemming is, heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken.

6.2 Als u gebruik wilt maken van deze rechten, kunt u een schriftelijk verzoek sturen naar SPIL GAMES BV (Mussenstraat 15, 1223 RB, Hilversum), met details over uw verzoek (om misbruik van verzoeken om informatie te voorkomen), of per e-mail met deze gegevens naar support@spilgames.com.

6.3 U kunt zich op elk moment afmelden voor de marketingberichten die u van ons ontvangt door te klikken op de afmeldingslink in deze berichten.

6.4 SPIL verwerkt niet met opzet persoonlijke gegevens van personen jonger dan 16 jaar zonder toestemming van ouders. Indien we ontdekken dat we persoonsgegevens hebben verwerkt van iemand die jonger dan 16 jaar is zonder toestemming van ouders, verwijderen we die gegevens onmiddellijk. Ouders van gebruikers die jonger dan 16 jaar: als u toegang wilt krijgen tot de persoonlijke gegevens van uw kind om de informatie die we over uw kind hebben verzameld te bekijken, te corrigeren of te verwijderen, moet u een schriftelijke aanvraag sturen naar SPIL GAMES BV, Mussenstraat 15, 1223 RB Hilversum, met een beschrijving van uw verzoek samen met een kopie van uw paspoort (om misbruik van informatieverzoeken te voorkomen), of een e-mail met al deze informatie sturen naar support@spilgames.com. Na verificatie wordt de kopie van uw paspoort versnipperd.

6.5 Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u een e-mail sturen aan onze Databeschermingsmedewerker via legal@spilgames.com. Indien u niet tevreden bent met onze antwoorden en/of ondersteuning om uw zorgen weg te nemen, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van de Europese Unie (of Europese Economische Ruimte) waar u werkt, woont of waar sprake is van vermeende overtreding van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

7. Beveiliging

7.1 SPIL heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen om onbevoegde toegang te voorkomen, de beveiliging van gegevens te handhaven en te waarborgen dat de gegevens die we online verzamelen, correct worden gebruikt.

7.2. Hoewel we u toestaan om privacyopties in te stellen die de toegang tot uw persoonlijke gegevens beperken, moet u er rekening mee houden dat geen enkele veiligheidsmaatregel perfect of ondoordringbaar is. We zijn niet verantwoordelijk voor het omzeilen van privacy-instellingen of beveiligingsmaatregelen die zijn opgenomen in de Spellen.

8. Diversen

8.1 We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht vanaf het moment van publicatie, dus controleer regelmatig om er zeker van te zijn dat u bekend bent met de nieuwste versie.

8.2 Bij een overdracht van (een van onze) Spellen aan een derde partij, kunnen we alle persoonlijke informatie die wij over u hebben verzameld in overeenstemming met dit Privacybeleid overdragen aan die derde partij. Gebruikers die e-mailadressen aan ons hebben verstrekt worden in dat geval op de hoogte gebracht wanneer informatie over die gebruikers wordt overgedragen en onderhevig wordt aan een ander privacybeleid.

8.3 Dit Privacybeleid wordt beheerst door het Nederlands recht en is onderworpen aan het exclusieve rechtsgebied van de rechtbanken in Nederland.
Als u nog vragen of verzoeken heeft, kunt u een e-mail sturen naar support@spilgames.com.