+31 (0) 20 760 2040 info@spilgames.com

Parents – PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI DZIECI I RODZICÓW DOTYCZĄCA GIER NA KOMÓRKĘ

01-09-2017

Dążymy do ochrony prywatności naszych użytkowników oraz wykorzystywania z należytą starannością i szacunkiem jakichkolwiek danych osobowych otrzymanych od nich. Nasza Polityka prywatności dotycząca gier na komórkę wyjaśnia, jakie rodzaje danych użytkowników gromadzimy w naszych grach na komórkę oraz do czego są wykorzystywane, a także wskazuje ograniczone zaangażowanie innych firm. Zgodnie z naszą ogólną zasadą nie pobieramy więcej danych, niż jest to wymagane do korzystania z naszych gier na komórkę.

SPIL dostrzega potrzebę zapewnienia dodatkowej ochrony odnośnie do danych osobowych przekazywanych przez dzieci i podejmuje wiele środków ostrożności mających na celu ich ochronę. W związku z naszymi grami nie gromadzimy świadomie danych osobowych dzieci, pod warunkiem że takie gromadzenie wchodzi w zakres wyjątku, zgodnie z przepisami ochrony prywatności. Gdy będziemy chcieli uzyskać dane osobowe od dzieci, podejmiemy dodatkowe racjonalne działania służące ich ochronie. Nasze gry na komórkę mogą zawierać reklamy dotyczące produktów oraz usług SPIL lub innych firm. Jednak jeżeli posiadamy rzeczywistą wiedzę, że użytkownik nie ukończył 13 lat, nie zezwalamy na stosowanie reklam wpływających na zachowanie dzieci w naszych grach na komórkę.

Zaleca się, aby rodzice oraz opiekunowie prawni omówili ze swoimi dziećmi oraz wyjaśnili im naszą Politykę prywatności dotycząca gier na komórkę oraz Warunki korzystania z witryny. W przypadku gdy dziecko nie ukończyło 13 lat i próbuje przekazać swoje dane osobowe, poinformujemy je, że do tego niezbędne jest uzyskanie zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

DANE KONTAKTOWE SPIL

W razie potrzeby wyślij e-mail z Twoimi pytaniami, opiniami lub wątpliwościami na info@spilgames.com lub napisz do nas na poniższy adres:

SPIL GAMES B.V.
Mussenstraat 15
1223 RB, Hilversum
Holandia