+31 (0) 20 760 2040 info@spilgames.com

Terms of use – SE

SPIL GAMES ANVÄNDARVILLKOR

1. Om oss

1.1           Välkommen till SPIL Games B.V., med huvudkontor på Mussenstraat 15, 1223 RB Hilversum, Nederländerna, handelsregisternummer 23106054. SPIL Games B.V. och dotterbolag kallas nedan “SPIL Games“. Se här för mer kontaktuppgifter till SPIL. Dessa användarvillkor gäller när du använder SPIL Games webb- och mobilspel och annat innehåll som erbjuds, webbplatser och tillhörande tjänster (inklusive servrar, programvara och infrastruktur, nedan kallat “Tjänsten”). Användningen av Tjänsten styrs även av SPIL:s sekretesspolicy eller sekretesspolicy för mobilappar, som är införlivade häri, och finns härför webbspel och här för mobilspel. En översikt över SPIL:s webbplatser finns i listan på www.spilgames.com/about-us/channels-and-domains/. SPIL Games kan lägga till eller ta bort webbplatser från den här listan när som helst efter eget gottfinnande.

1.2           Läs igenom dessa användarvillkor innan du använder Tjänsten. Genom att installera, använda eller på något sätt komma åt Tjänsten godkänner du tillämpligheten och innehållet i dessa användarvillkor, samt tillämpningen av sekretesspolicyn. Vissa delar av Tjänsten, som till exempel webbplatser eller portaler där du kan ladda ned spel eller köpa kredit i spelet, kan innehålla ytterligare villkor från oss eller från våra leverantörer, licensgivare eller från en annan tredje part som kompletterar dessa användarvillkor. Genom att använda dessa tjänster förbinder du dig att följa dessa villkor. Använd inte Tjänsten
om du inte godkänner dessa användarvillkor, sekretesspolicyn som tillämpas eller ytterligare villkor.

2. Registrering och konto

2.1           Med ert godkännande och fortsatta samtycke med dessa användarvillkor, och alla andra relevanta policyer och villkor, ger SPIL Games dig en icke-exklusiv, icke överlåtbar, icke-underlicensierbar, begränsad licens som kan återkallas, i enlighet med begränsningarna nedan, för att ha tillgång till och för att använda Tjänsten för dina egna icke-kommersiella underhållningssyften. Du godkänner att inte använda Tjänsten för andra ändamål.

SPIL Games erbjuder ett stort utbud av spel på sina portaler och på andra plattformar, som till exempel appbutiker. Dessa spel är gratis att spela om inte annat anges. Men du är ansvarig för eventuella kostnader som kan tillkomma när du använder Tjänsten via trådlösa tjänster eller andra kommunikationstjänster. I vissa spel kan du köpa virtuella objekt (som till exempel spelelement eller virtuella mynt) eller en prenumeration för att ladda ner spelet. För att bearbeta betalningar på SPIL:s webbplatser eller någon annan plattform, kan SPIL Games använda betalningsleverantörer från tredje part, vilket anges i avsnitt 6.

2.2           Du kan skapa ett konto på Tjänsten (“Konto”). Genom att skapa ett konto bekräftar du att du är 16 år gammal eller äldre.

2.3           Ett användarnamn är en unik identifierare som du antingen väljer eller får av oss, och det används för att identifiera dig på Tjänsten. Du kan bara ha ett konto på SPIL:s webbplatser och ett konto per spel. SPIL Games förbehåller sig rätten att ta bort ett konto som tillhör dig, om du har flera konton. Du får inte sälja, hyra ut eller ge bort ditt konto, skapa ett konto med falsk identitet eller information eller göra det åt någon annan än dig själv. Meddela oss omedelbart om någon har använt ditt konto utan ditt tillstånd och ändra dina inloggningsuppgifter direkt. Du är ensam ansvarig för att behålla sekretessen av inloggningsuppgifterna och för köp som görs via ditt konto, oavsett om det auktoriserats av dig eller inte. Om du har lämnat dina kontaktuppgifter till oss måste du se till att dessa är korrekta och uppdaterade. Du får bara använda ditt konto i icke-kommersiella ändamål.

2.4           SPIL Games förbehåller sig rätten att avsluta och permanent inaktivera ditt konto om det har varit inaktivt i 180 dagar. Om kontot inaktiveras har vi ingen skyldighet att bevara eller tillhandahålla uppgifter eller innehåll, eller återbetala några betalningar som gjorts via ditt (före detta) konto, och vi kan tillåta att en annan användare registrerar sig och använder ditt före detta användarnamn. Vi har dessutom ingen skyldighet att ta bort offentliga uppgifter, innehåll eller annan information som du har laddat upp eller publicerat på Tjänsten.

2.5           Utan att begränsa annan hjälp kan SPIL Games utan att meddela dig begränsa, stänga av, avsluta, ändra eller ta bort konton eller åtkomst till Tjänsten, eller delar av den, om du, eller om SPIL Games misstänker att du, inte följer användarvillkoren, eller för en faktisk eller misstänkt olaglig eller felaktig användning av Tjänsten. SPIL Games är inte skyldiga att kompensera dig för eventuella förluster eller resultat som rör detta, inklusive men inte begränsat till fördelar, privilegier eller virtuella objekt som är associerade med din användning av Tjänsten.

3. Användargenererat innehåll

3.1           Tjänsten kan ha innehåll från spelare (“Användargenererat innehåll”), som till exempel meddelanden, vägginlägg, åsikter, kommentarer, bilder eller grafik. Vi är inte aktivt involverade i att skapa eller publicera sådant användargenererat innehåll, vi uppmuntrar inte till något användargenererat innehåll och vi garanterar inte heller att sådant innehåll inte bryter mot tredje parts rättigheter eller inte är olagligt. Du använder Tjänsten på egen risk. Genom att använda Tjänsten kan du utsättas för användargenererat innehåll som är stötande, oanständigt eller som inte uppfyller dina förväntningar. Du står för alla risker som rör användningen av användargenererat innehåll som finns tillgängligt i anslutning till Tjänsten. SPIL Games är inte ansvarigt för något användargenererat innehåll. Vi uppskattar dock att du anmäler oegentligheter du stöter på gällande användargenererat innehåll på support@spilgames.com. Mer information finns här för webbspel och här för mobilspel. Vi kan vidta lämpliga åtgärder mot det anmälda användargenererade innehållet efter eget gottfinnande under rådande omständigheter.

3.2       Om du själv skickar användargenererat innehåll ger du SPIL Games en icke-exklusiv, oåterkallelig, permanent, överföringsbar, fullt betalad, global licens utan royalty (inklusive rätten att underlicensiera och tilldela till tredje part), för att använda, publicera, återproducera, distribuera, justera och förbereda arbete som härleds till, eller på något sätt utforskar sådant användargenererat innehåll, eller en del av det, på något eller alla sätt, och i alla medieformer som existerar idag eller som skapas i framtiden. I den grad det är tillåtet enligt tillämpliga lagar avstår du härigenom moraliska rättigheter, rätten till publicitet eller sekretess som du kan ha gällande sådant användargenererat innehåll.

3.3           Med förbehåll för 3.2 förblir du ägare av ditt användargenererade innehåll. Vi förbehåller oss rätten att övervaka användargenererat innehåll och dina aktiviteter i anslutning till Tjänsten, men kan inte övervaka eller förhandsgranska allt användargenererat innehåll och försöker inte att göra det. Vi har rätt till men är inte skyldiga att redigera, neka inlägg eller ta bort något användargenererat innehåll på Tjänsten efter vårt eget gottfinnande, av vilken anledning som helst vid vilken tidpunkt som helst.

3.4           Om du skickar användargenererat innehåll till Tjänsten kommer du att:

 1. samtycka till och godkänna att alla användare av Tjänsten har åtkomst till sådant användargenererat innehåll och att SPIL Games inte har kontroll över sådan information eller vad användare gör med den
 2. garantera att du är auktoriserad att göra detta och ger SPIL Games licensen som hänvisas till i 3.2, och att sådant innehåll inte bryter mot tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till immatteriella rättigheter, samt att det inte bryter mot någon tillämplig lag. Du kompenserar SPIL Games för skadeersättning, relaterade kostnader och skador från tredje part (inklusive myndigheter).

3.5           På första begäran kommer du att samarbeta med SPIL Games för att utreda misstänkt, olagligt, bedrägligt eller olämpligt användargenererat innehåll (från dig eller någon annan spelare), eller andra aktiviteter på Tjänsten. Du kompenserar SPIL Games och dess chefer, direktörer, agenter, dotterbolag, samriskföretag och anställda för skadeståndskrav, relaterade kostnader och skador som uppstår från, eller som på något sätt är kopplade till, tvister med användare av Tjänsten eller tredje part, som kan uppstå i, eller i samband med, Tjänsten.

4. Annonsering och innehåll från tredje part

4.1           När vi erbjuder spel på Tjänsten kan vi visa annonser före, i, efter eller runt sådana spel. Din kontakt med annonsörer via vår Tjänst är mellan dig och annonsören och är föremål för ytterligare villkor från sådan annonsör (om sådana finns). SPIL Games ansvarar inte för förlust eller anspråk som du har mot en annonsör.

4.2           Tjänsten kan inkludera länkar till webbplatser som tillhör tredje part, inklusive länkar som tillhandahålls som automatiserade sökresultat. De befintliga länkarna innebär inte att vi samtycker till eller stöder dessa webbplatser eller tjänster från tredje part. Du godkänner och samtycker till att vi inte är ansvariga för något innehåll eller annat material på dessa webbplatser från tredje part.

5. Uppförande på Tjänsten

5.1           Du kan endast använda Tjänsten som erbjuds för lagliga, privata och icke-kommersiella ändamål. Om det finns innehåll som är tillgängligt att ladda ner, får sådant innehåll endast laddas ner för privat användning och får inte återskapas eller spridas. Alla nerladdningar omfattas av reglerna som gäller för det specifika innehållet.

5.2           Du får inte:
i) göra något som SPIL Games anser strider mot Tjänstens anda eller avsikt
ii) använda fusk, automatiseringsprogram, botar, hack, mods eller något annat oauktoriserad program från tredje part som är designat att ändra eller störa Tjänsten
iii) använda Tjänsten på ett sätt som överstiger de rättigheter du beviljats för att använda den
iv) använda Tjänsten för datautvinning, robotar eller liknande datainsamling, eller använda extraheringsverktyg på innehållet eller rama in någon del av Tjänsten
v) återskapa, kopiera, justera, visa, ändra, översätta, portera, publicera, (under)licensiera, överföra eller på något sätt sprida eller utnyttja innehållet som finns tillgängligt på Tjänsten, utan vårt skriftliga medgivande
vi) bakåtkompilera, dekompilera, disassemblera eller försöka utvinna källkoden till någon underliggande programvara, eller annan immateriell egendom som används för att tillhandahålla Tjänsten, eller för att hämta information från Tjänsten genom att använda en metod som inte uttryckligen godkännts av SPIL Games
vii) erbjuda någon form av reklam eller erbjudande av Tjänsten utan vårt skriftliga medgivande
viii) ange falska personuppgifter eller annan information, innehåll eller material för tredje part utan behörighet
ix) överföra, direkt eller indirekt, några oombedda massutskick (inklusive e-post och direktmeddelanden) via Tjänsten
vii) använda Tjänsten på ett sätt som kan skada, inaktivera eller överbelasta våra servrar eller nätverk
x) störa tredje parts användning och nöje av Tjänsten eller
xi) kringgå några mekanismer som inkluderas i Tjänsten för att hindra oauktoriserad återgivning eller spridning av något innehåll på Tjänsten.

5.3           Du får inte skicka eller överföra någon information, innehåll eller material via Tjänsten, eller på annat sätt ägna dig åt aktiviteter som:
i) bryter mot eller kränker andras rättigheter, inklusive och utan begränsning, patent, varumärken, yrkeshemligheter, upphovsrätt, publicerings- eller annan äganderätt
ii) är olagliga, hotfulla, missbrukande, ofredande, nedsättande, ärekränkande, missledande, bedrägliga, inkräktande på någon annans privatliv, ohederliga, eller som innehåller uttryckliga eller grafiska beskrivningar eller redogörelser av sexuella handlingar, eller är pornografiska
iii) diskriminerar, ofredar, förnedrar eller trakasserar en person eller en grupp av människor på grundval av religionstillhörighet, kön, sexuell läggning, ras, etnicitet, ålder eller handikapp
iv) efterliknar någon person, företag eller enhet, inklusive SPIL Games och dess anställda och agenter
v) innehåller virus eller annan datorkod, filer eller program som stör, förstör eller begränsar funktionerna av någon annan programvara eller hårdvara, eller telekommunikationsutrustning, eller att på annat sätt tillåter icke auktoriserad användning av en dator eller ett datornätverk
vi) uppmuntrar till uppträdande som skulle utgöra en brottslig handling, eller som ger upphov till skadeståndsskyldighet eller vii) bryter mot dessa användarvillkor, riktlinjer eller någon av de riktlinjer som lagts ut på tjänsten.

SPIL Games förbehåller dig rätten att avgöra vilket uppförande de anser bryta mot användarvillkoren eller som inte följer andan av dessa användarvillkor. Som ett resultat av detta förbehåller sig SPIL Games rätten att vidta åtgärder, vilket kan inkludera att ta bort ditt konto och förbjuda dig att använda Tjänsten helt eller delvis.

6. Virtuella varor och köp i spel

6.1           I vissa spel på Tjänsten kan du köpa en begränsad, privat, icke-överföringsbar, icke-underlicensierbar licens som kan återkallas för virtuella varor (som till exempel ett virtuellt spelelement eller virtuella mynt), spelutveckling eller en prenumeration för (nedladdning av) ett spel (nedan tillsammans kallade “Betalda tjänster“), förutsatt att du har registrerat ett konto på Tjänsten. Du kan endast köpa virtuella varor från oss eller våra auktoriserade partners via Tjänsten, och inte på något annat sätt. SPIL Games kan när som helst hantera, reglera, kontrollera, ta bort eller ändra priset på virtuella varor och/eller tjänster, med eller utan förvarning. SPIL Games är inte ansvarig för dig eller annan tredje part om SPIL Games utövar dessa rättigheter. Överföring av virtuella varor är förbjudet, förutom när det uttryckligen tillåts på Tjänsten. Om det inte uttryckligen tillåts på Tjänsten kan du inte sälja, lösa in eller på annat sätt överföra virtuella varor till en person eller entitet, inklusive men inte begränsat till SPIL Games, en annan användare eller tredje part.
Köp som görs på Tjänsten kräver att du ingår avtal med antingen SPIL Games eller relevant betaltjänstleverantörer (“PSP”) för att utföra betalningen (på betalningsskärmen ser du vilken betaltjänstleverantör du genomför transaktionen med). Som förälder/vårdnadshavare är du ansvarig för betalningar som görs med kreditkort eller annat betalningsinstrument (t.ex. telefon, SMS, PayPal) på Tjänsten av en minderårig.

6.1.1      Om avtalet ingås med en betaltjänstleverantörer, kan SPIL Games aldrig hållas ansvarig för kommunikationen mellan dig och betaltjänstleverantören, och all information du utbyter med betaltjänstleverantören sker endast i enlighet med sekretesspolicyn för den aktuella betaltjänstleverantören, och/eller andra villkor för betaltjänstleverantören. Vissa betaltjänstleverantörer tillåter förgodkända återkommande betalningar och du godkänner de villkor som sådan betaltjänstleverantör konfigurerar för sådana återkommande betalningar. För att undvika tvivel är SPIL Games inte, och kommer inte att vara, en part i ditt avtal med betaltjänstleverantören. Genom att använda en betaltjänstleverantör för betalningar på Tjänsten, håller du SPIL Games skadelöst mot alla former av betalningskrav eller andra krav från betalväxelleverantören, som ett resultat av icke fullbordad betalning. Om du betalar med kreditkort kan du välja att aktivera enklicksbetalning om din kreditkortsleverantör erbjuder det. Om du aktiverar och använder det här alternativet godkänner du alla villkor hos betalningsleverantören och din kreditkortsleverantör för användning av det här alternativet. SPIL Games är inte ansvarig för det här betalningsalternativet.

6.1.2      All information vi tar emot från dig gällande betalningar och tjänster som erbjuds på tjänsten är föremål för relevant sekretesspolicy för SPIL Games. Du godkänner att betala alla tillämpliga skatter och kostnader som rör ditt konto eller en person som använder kontot som är registrerat i ditt namn.

6.2           Om du köper betalda tjänster via Tjänsten har du ingen rätt att annullera köpet och betalningar som du gjort, och ditt köp inleds i samband med tillhandahållandet, oavsett tidpunkten för när du först använde dina virtuella varor i spelet.

6.3           SPIL Games och/eller dess licensgivare kan när som helst hantera, reglera, kontrollera, ändra eller ta bort betalda tjänster, med eller utan förvarning. SPIL och/eller dess licensgivare är i dessa fall inte ansvariga för dig eller någon tredje part.

6.4           När en betalning har gjorts för en betald tjänst via Tjänsten, har du ingen rätt till återbetalning. SPIL Games förbehåller sig rätten att annullera och ta bort alla, eller delar av, de betalda tjänsterna du köpt på Tjänsten om:

 1. du inte har använt ditt konto på 180 dagar i rad, som anges ovan i 2.4
 2. vi inte längre erbjuder innehållet eller Tjänsten som rör de betalda tjänsterna, förutsatt att detta meddelats i förväg av SPIL Games i den omfattningen
 3. du inte följer dessa användarvillkor

Du har ingen rätt till återbetalning eller annan kompensation för oanvända betalda tjänster i detta avseende.

Om en betald tjänst blir otillgänglig efter en transaktion, men före nedladdning, är din enda kompensation begränsad till en återbetalning av priset som betalades för den otillgängliga virtuella produkten. Om tekniska problem hindrar eller på orimligt sätt försenar leveransen av din virtuella produkt, är din exklusiva och enda kompensation antingen ersättning eller en återbetalning av priset du betalade, i enlighet med SPIL Games.

Vi accepterar återsändande av produkter som inteär virtuella produkter (virtuella varor, prenumerationer och spelutveckling är exempel på virtuella produkter) som är köpta via Tjänsten, så länge som produkt och paket returneras i sitt ursprungliga skick inom trettio (30) dagar efter att produkten levererats till dig. När vi levererar fysiska produkter till dig inkluderar vi ett formulär för auktorisering av återlämning, som du måste bifoga tillsammans med allt du skickar tillbaka till oss. Virtuella produkter är inte återbetalningsbara och kan inte skickas tillbaka, förutom enligt vårt absoluta gottfinnande.

7. Äganderätt

7.1           Tjänsten innehåller ett varierat utbud (nedan tillsammans kallat “Innehåll“), inklusive men inte begränsat till: logotyper, varumärken, look & feel, varunamn, programvara, spel, layouter, information, text, data, musik, video, bilder, skript, designer, grafik, knappikoner, anvisningar och illustrationer.

Om inte annat anges i skrift ägs, kontrolleras eller licensieras allt innehåll av SPIL Games eller dess licensgivare.  Allt innehåll är upphovsrättsskyddat under upphovsrättslagstiftning och/eller immaterialrättsliga lagar som skyddar det från oauktoriserad användning. Varumärken, logotyper och designer får inte användas utan skriftligt tillstånd från SPIL Games. Du godkänner att inte kopiera, sprida, publicera eller på något sätt utnyttja något innehåll som bryter mot immateriella rättigheter för SPIL Games eller tredje part.

Du godkänner att du inte har något ägarskap eller annan äganderätt på kontot. Alla rättigheter i och till kontot är och kommer att förbli ägda av, och till fördel för, SPIL Games.

7.2           Vi kan ställa Innehållet till ditt förfogande för användning eller nedladdning. Sådant Innehåll kommer att regleras av villkoren i licensavtalet som medföljer programmet. Om det inte medföljer något licensavtal med Innehållet, ska följande licens, förutom övriga villkor i dessa användarvillkor, reglera din användning av sådant Innehåll. Vi ger dig en personlig, icke-exklusiv, icke-överlåtbar, begränsad licens att installera Innehållet på en dator eller enhet. Innehållet skyddas av upphovsrätt och andra lagar och avtal om skydd av immateriella rättigheter och det ägs av oss eller av våra licensgivare. Du får inte sälja eller sprida Innehållet vidare. Du får inte arbeta in den i andra produkter, varken i sin helhet eller delar av den. Du får inte bakåtkompilera, dekompilera eller disassemblera programvaran, eller försöka utvinna källkoden (förutom där det uttryckligen är tillåtet i lag). Det är inte tillåtet att på något sätt modifiera, anpassa eller skapa avledda produkter av programvaran eller att ta bort äganderättsliga uppgifter i programvaran. Du förbinder dig till att följa alla gällande lagar och bestämmelser med avseende på din användning av Innehållet. Det är inte tillåtet att ge godkännande till, eller bistå tredje part i att göra något av det som förbjuds i denna paragraf. Vi kan automatiskt kontrollera vilken version du har av Innehållet och uppdatera det för att förbättra dess prestanda och förmåga. Om du stänger av Innehållet under det att en automatisk uppdatering pågår eller på annat sätt stör installationen av uppdateringen, kan innehållet skadas och/eller sluta att fungera.

7.3           Tjänsten utvecklas hela tiden och SPIL Games kan kräva att du godkänner uppdateringar i Innehållet och Tjänsten. Sådana uppdateringar kan inträffa med eller utan meddelande.

8. Friskrivning från garantier och begränsning av ansvar

8.1           Vi erbjuder Tjänsten “I BEFINTLIGT SKICK,” med alla fel och som den är tillgänglig. Vi och våra licensgivare lämnar inga uttryckliga garantier för Tjänsten. SPIL Games är inte skyldiga att på något sätt erbjuda support. I den utsträckning det tillåts enligt lag, förnekar vi och våra leverantörer indirekta garantier att Tjänsten är säljbar, att den håller tillfredsställande kvalitet, är korrekt, tillhandahålls i rätt tid, är lämplig för ett visst syfte eller behov, eller inte är en överträdelse. Vi garanterar inte att Tjänsten uppfyller dina krav, eller kommer att vara felfri, pålitlig, utan avbrott eller ständigt tillgänglig. Vi garanterar inte att de resultat som kan uppnås genom att använda Tjänsten (inklusive alla typer av supporttjänster) kommer att vara verkningsfulla, pålitliga eller exakta, eller att de uppfyller dina önskemål. Vi garanterar inte att det är möjligt att alltid och varifrån som helst få tillgång till eller använda Tjänsten (varken direkt eller genom nätverk från tredje part). Inga garantier kan avledas av någon muntlig eller skriftlig information eller råd som ges av en representant för SPIL Games. Vi kan när som helst, och utan föregående tillkännagivande, upphöra med eller ändra alla tjänster eller funktioner på Tjänsten. Det kan finnas ytterligare konsumenträttigheter reglerade i lokal lagstiftning som inte kan ändras av detta avtal och som SPIL kommer att följa.

8.2           Den enda och exklusiva lösningen för dig vid en eventuell tvist med oss är att upphöra att använda Tjänsten. Under inga omständigheter ska vårt ansvar (eller våra upphovsmäns eller leverantörers ansvar) för några och för alla eventuella anspråk med hänsyn till användning av Tjänsten överskrida de totala utbetalningsbeloppen som du har betalat till oss under sex (6) månader innan händelsen som gav upphov till tvisten. Du medger och godkänner att, om du inte betalat något till SPIL Games under en sådan tidsperiod, är din enda rätt (och SPIL Games exklusiva ansvar) vid en tvist med SPIL Games att sluta använda Tjänsten och inaktivera kontot. Om sådan utväg anses otillräcklig under tillämplig lag är SPIL Games ansvar istället begränsat till mindre än 500 Euro, eller det minsta beloppet som krävs enligt lag. SPIL GAMES, DESS DOTTERBOLAG, LEVERANTÖRER OCH LICENSGIVARE KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, SLUMPMÄSSIGA, SPECIELLA, STRAFFSKADOR ELLER ANDRA LIKNANDE SKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL: FÖRLUST AV INTÄKTER, UTEBLIVEN VINST, FÖRLORADE DATA, VERKSAMHETSAVBROTT ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER (OAVSETT HUR SÅDANA FÖRLUSTER KVALIFICERAS) SOM UPPSTÅR FRÅN, ELLER PÅ NÅGOT SÄTT RELATERAR TILL, DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN, OCH DINA RÄTTIGHETER ENLIGT DESSA ANVÄNDARVILLKOR, OAVSETT OM DE BASERAS PÅ AVTAL, SKADESTÅNDSGRUNDANDE HÄNDELSE ELLER ANNAN RÄTTSLIG TEORI, OCH OAVSETT OM SPIL GAMES HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDAN SKADA. Eftersom lagstiftningen i vissa länder, stater eller jurisdiktioner inte tillåter undantag eller begränsning av ansvar för följd- eller slumpmässiga skador, ska vårt ansvar (och våra upphovsrättsmäns och leverantörers ansvar) begränsas till den omfattning som lagen föreskriver i sådana länder, stater och jurisdiktioner.

8.3           Vi påstår inte att någon Tjänst är lämplig eller tillgänglig för användning utanför Nederländerna. Om du väljer att använda Tjänsten utanför Nederländerna, gör du det på eget initiativ och du är själv ansvarig för att följa de lokala lagarna.

Föregående påverkar inte ansvarsbegränsningarna, och skadeersättningarna, någon annanstans i dessa villkor.

8.4           Om du anser att någon upphovsrätt eller annan immateriell rätt (“IP-rätt”) du har åsidosätts av/på Tjänsten, bör du informera oss omedelbart och inkludera följande:

  1. – Den immateriella rättighetsinnehavarens elektroniska eller fysiska signatur eller signatur från en person som är behörig att representera ägaren.
  2. – En beskrivning av den immateriella rättighet där intrånget har skett och en beskrivning av vilka händelser som utgör intrånget
  3. – Platsen där den icke godkända kopian av det upphovsrättsskyddade verket finns. Till exempel URL till webbplatsen där det publiceras, eller namnet på boken där det har publicerats, eller om det gäller ett registrerat varumärke – ett utdrag ur ett register som ger bevis på sådan registrering.
  4. – En kopia på en licens som ger dig rätt att använda och skydda sådan immateriell rättighet, om du inte är den immateriella rättighetsinnehavaren.
  5. – Beskrivning av webbadressen eller annan specifik plats på webbplatsen där materialet, som du hävdar har begåtts intrång i, finns. Den här informationen måste vara tillräckligt specifik för att vi ska kunna hitta materialet.
  6. – Ditt namn och dina fullständiga kontaktuppgifter.
  7. – En försäkran om att du sanningsenligt och ärligt tror att den ifrågasatta användningen inte är godkänd av upphovsrättsinnehavaren, dess företrädare eller lagen.

9. Skadeersättning

Förutom, och med förbehåll för, ditt fullständiga ansvar och skyldighet till skadeersättning som anges i det här avtalet, är inte SPIL Games ansvarig för förlorade vinster eller någon form av speciella, tillfälliga, indirekta, följdskador eller skadestånd som uppstår från eller som är relaterade till det här avtalet.

På vår begäran samtycker du till att försvara, skydda och hålla oss och våra upphovsrättsmän och andra dotterbolag, samt respektive anställda, entreprenörer, styrelseledamöter, chefer och agenter, fria från allt ansvar, alla skadeståndskrav och omkostnader, inklusive advokatkostnader som uppstår till följd av missbruk av Tjänsten. Vi förbehåller oss rätten att på egen bekostnad ta på oss exklusivt försvar och kontroll i frågor där du vanligtvis inte är skadeståndsansvarig, i vilken händelse du ska samarbeta med oss i att stödja alla tillgängliga åtgärder.

10. Övrigt

10.1        Detta avtal och alla ytterligare villkor, policyer, regler och riktlinjer som läggs ut på tjänsten, utgör hela avtalet mellan dig och oss, och det ersätter alla föregående skriftliga eller muntliga avtal. Om någon del av dessa användarvillkor visar sig ogiltig eller omöjlig att upprätthålla, ska denna del tolkas på ett sätt som uppfyller tillämplig lag för att så nära som möjligt reflektera parternas ursprungliga avsikter, och återstående delar ska fortfarande gälla i oförändrad utsträckning.

10.2        Du samtycker till att vi elektroniskt kan förse dig med alla nödvändiga meddelanden, avtal och annan information som rör Tjänsten. Om du inte längre ger ditt samtycke till att ta emot elektroniska meddelanden ska du sluta använda Tjänsten och/eller ta bort Tjänsten från din dator eller enhet.

10.3        Vi kan komma att ändra dessa användarvillkor och skickar då ett meddelande om detta via Tjänsten. Den senaste versionen av dessa villkor ska alltid finnas tillgänglig via Tjänsten. Du är ansvarig för att periodvis kontrollera dessa användarvillkor. Om du fortsätter att använda Tjänsten efter att ändringarna i dessa användarvillkor har trätt i kraft, innebär detta att du godkänner de nya villkoren.

10.4        Dessa villkor styrs av nederländsk lag. Anspråk eller tvist som kan uppstå i anslutning till dessa villkor, eller användning av Tjänsten, skickas till behörig domstol i Amsterdam i Nederländerna, om inte annat avtalats med SPIL Games och/eller annat tvistlösningsforum finns tillgängligt enligt obligatorisk konsumentlagstiftning. Om en tvist uppstår mellan dig och SPIL Games, rekommenderar vi att du först kontaktar oss direkt för att hitta en lösning. Du kan kontakta oss på support@spilgames.com.

10.5        SPIL Games ska inte betraktas att inte fullgöra sina skyldigheter för upphörande, avbrott eller förseningar i fullgörandet av sina åtaganden som uppstår utanför rimlig kontroll, inklusive men inte begränat till: jordbävning, översvämning, eller annan naturkatastrof, händelser utanför mänsklig kontroll, arbetstvister, inre oroligheter, krig (oavsett om det är officiellt deklarerat eller inte), eller oförmågan att få tillräcklig försörjning, transport, dagligvaror eller tjänster som krävs för att kunna utöva din verksamhet, eller en ändring i, eller åtagande av, en lag, bestämmelse, dom eller förordning (en “force majeuresituation”).

10.6        Du bekräftar att de rättigheter som beviljas och de förpliktelser som görs enligt dessa användarvillkor för SPIL Games är av unik och oersättlig natur, och förlust som orsakar irreparabel skada på SPIL Games, och som inte kan ersättas av monetära skador, ger SPIL Games rätt till föreläggande eller annan ersättning (utan förpliktelser att utställa borgen, säkerhet eller skadebevis) i händelse av brott eller förväntat brott av dig.
Du avstår oåterkalleligen alla rättigheter att kräva rättsligt eller annan ersättning, eller att ålägga eller begränsa driften av Tjänsten eller ett spel som tillhör SPIL, att utnyttja annonsering eller annat material som utfärdas i anslutning till detta, eller att utnyttja Tjänsten, innehåll eller annat material som används eller visas via Tjänsten, och godkänner att begränsa dina anspråk på ekonomiskt skadestånd.